صفحه اصلی > اخبار > محتوای

نانو جدید CMM انتشار - Surmin سری

Measurement Type Coordinate Measuring Machine, Measurement CMMs,Measurement-type bridge CMM,

SURMIN SERIES

MPEe: از 0.65 + L / 500um

2017 آوریل 17

CIMT پکن نمایشگاه E1-312

چین مرکز نمایشگاه بین المللی

خوش آمدید!