صفحه اصلی > اخبار > محتوای

NANO علم اوزان ومقادیر حضور در این نمایشگاه در شیان

Mar 16, 2017

NANO علم اوزان ومقادیر شرکت در نمایشگاه CNC ماشین در شیان

مدت زمان: مارس 16 به 2017 مارس 19

CMM با دقت بالاcoordinate measuring machine
مرکز چرخ دندهدستگاه اندازه گیری ویدئویی