صفحه اصلی > اخبار > محتوای

تبریک به کنفرانس تخصصی نانو با موفقیت برگزار شد

میانگین نانو برگزار کنفرانس های تخصصی در 9thNov. با موفقیت. بیش از 150 نفر شرکت در این کنفرانس. به دنبال لیست نام شرکت اصلی هستند.

هوایی چین قدرت پارسیانمرکز تیغه
مرکز سنجشکیفیت
بازرسی گروهاندازه گیری فضای
گروه Fareastگروه keian


ورود به برنامه

مدیر بازرگانی به معرفی نانو توسعه

measuring machine

مهندس از Renishaw به معرفی سیستم پروب

high accuracy measuring equipment renishaw probe head system

مهندس از آرایه خارجی معرفی RationalDMIS و طرز جنوب غربی

 practice measuring solutionsbridge type CMM

فنی تبادل

 gantry type coordinate measuring machine

 gear center arm measuring machine


لطفا اطلاع رسانی ما اگر هر گونه سوال و یا مشاوره

پست الکترونیکی:overseas@cmm-nano.com