نانو اختراع CMM ضد لرزش کوسن

CMM نانو ضد لرزش (پایه پشتیبانی) است پنج مکانیزم ریخته گری حرفه ای با تکنولوژی انحصاری است که ارضا نیاز به ثبات مکانیکی در 3 نقطه افزایش قابلیت حمل دستگاه و بهتر ثبات و تکرارپذيری دستگاه را تضمین می کند! (شماره ثبت اختراع: ZL 2014 2 0529330.5)

این فن آوری جدید عملی توسط لاستیک نوسانات است. قرار دادن پد لاستیکی در بالا و پایین نوسانات لاستیک بلوک ماتریس قرار دادن دو یکدیگر با استفاده از بالا و پایین پست های راهنمای برای اطمینان از محل وارد کنید. چهار سوراخ رزوه در بستر دو ماتریس را می توان به نوسانات CMM یا زمین وصل می شود. چهار ضلعی است که با راهنمای ستون است که به طور موثر سرنگونی یا تمدید می تواند به دلیل نیروی يك طرفه از نوسانات دستگاه جلوگیری مجهز شده است.


لطفا اطلاع رسانی ما اگر هر گونه سوال و یا مشاوره

پست الکترونیکی:overseas@cmm-nano.com